marți, 10 ianuarie 2012

Conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv in 2012


Text extras din Ordin nr. 297 din 28/12/2011 publicat in Monitorul Oficial Partea I, nr. 10 din 05.01.2012


Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Ordin nr. 297 din 28/12/2011 
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv


Având în vedere:
   - consultările cu forurile de reprezentare ale asociaţiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel naţional din domeniul pescuitului recreativ/sportiv;
   - Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 10.132 din 15 decembrie 2011,

    în temeiul:
   - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

   - art. 7 lit. A.b) şi A.e) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;

   - art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

   - art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură;

   - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: