vineri, 10 iulie 2015

Noi reguli de circulație pe canalele și lacurile interioare Deltei Dunării

Accesul și circulația navelor și ambarcațiunilor pe canalele și lacurile interioare din perimetrul Rezervației Biosferei “Delta Dunării“ (RBDD) se vor desfășura după reguli noi, stabilite printr-o Hotărâre de Guvern.

Noile reglementări sunt promovate în scopul reducerii impactului negativ pe care îl are circulația navelor și ambarcațiunilor asupra ecosistemelor și speciilor din zonele adiacente canalelor și lacurilor interioare din Rezervație.

Astfel, indiferent de scop, perioadă calendaristică și de durată, accesul și circulația navelor și ambarcațiunilor pe canalele și lacurile interioare din perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, cu excepția brațelor Dunării, se fac numai pe baza permisului de acces eliberat de Administrația RBDD.

Navele și ambarcațiunile propulsate care navighează în perimetrul RBDD vor fi dotate cu dispozitive electronice de transmitere a poziţiei şi vitezei către staţiile fixe, iar sistemul de monitorizare a traficului va fi alcătuit din staţii fixe de localizare şi identificare nave/ambarcaţiuni şi radare de supraveghere. Măsura are scopul instituirii unui control mai eficient al circulației și accesului navelor și ambarcațiunilor în perimetrul Rezervației Biosferei “Delta Dunării“, precum și identificarea celor care nu respectă regulile de circulație. Prin decizie a Guvernatorului Administrației RBDD, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ adoptat astăzi, vor fi stabilite sistemele de monitorizare pentru orice navă/ambarcațiune monitorizată pentru a i se permite accesul în perimetrul Rezervației.

De asemenea, prin actul normativ sunt aduse modificări la regulile de circulație, în sensul reducerii vitezei maxime a navelor și ambarcațiunilor pe anumite lacuri și canale din perimetrul Rezervației, în funcție de biodiversitatea din zonă. Actul normativ stabilește canalele de navigație și lacurile interioare pe care este admisă navigația cu maximum 40 de kilometri pe oră, precum și pe cele pe care viteza maximă de circulație este de 15 kilometri pe oră. De asemenea, sunt menționate lacurile și canalele situate în apropierea coloniilor de păsări, pe care este admisă navigația cu viteză maximă de 5 kilometri pe oră.

Totodată, acostarea/staționarea pontoanelor dormitor în rezervație va fi permisă doar în punctele menționate explicit de actul normativ.

În zonele strict protejate, accesul și navigația sunt interzise.

Fac excepție de la aceste reguli navele și ambarcațiunile aflate în misiune de serviciu în proprietatea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Administrației Rezervației Biosferei “Delta Dunării“, Autorității Navale Române, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Sănătății, altor instituţii din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum și Gărzii Naționale de Mediu.

Supravegherea și controlul respectării regulilor privind accesul și circulația navelor și ambarcațiunilor pe canalele și lacurile interioare ale Rezervației intră în competența reprezentanților Administrației Rezervației Biosferei “Delta Dunării“. Încălcarea dispozițiilor prevăzute de Hotărârea aprobată astăzi, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni, constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conform Legii 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea adoptată astăzi va înlocui regulile privind accesul și circulația pe canalele și lacurile interioare din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 111/2007.

Ministerul Mediului a organizat consultări publice asupra proiectului de act normativ la care au participat reprezentanți ai instituțiilor și autorităților locale, ai asociațiilor de pescari, tour operatori, ai ONG-urilor de mediu și alți factori implicați în procesul decizional legat de Rezervația Biosferei Delta Dunării.

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”


GUVERNUL ROMÂNIEI PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN 
pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” 


  În conformitate cu prevederile art.6, lit.(o) din Legea nr.136/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”;

  În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art.2, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1. - (1) Prezentele reguli se aplică tuturor navelor şi ambarcaţiunilor indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care navighează pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu excepţia Dunării, de la Cotul Pisicii la ceatalul Izmail, şi a braţelor şi canalelor sale navigabile: 
a) Chilia, de la malul românesc până la linia frontierei româno-ucraineane: de la ceatal Ismail (kmD 79.636; Mm 43+0000 - km 116 - Chilia) la km 76.50 - Chilia, pe canalul/braţul Tatanir (13.20km), până la km 60.50 - Chilia, pe braţul Chilia până la km 17.50 - Chilia şi pe braţul Stambulul Vechi până la confluenţa cu braţul Musura;
b) Tulcea şi Canalul Sulina: de la kmD 79.636 (Mm 43+0000; ceatal Ismail) la kmD 62.97; Mm 34+0000 (ceatal Sfântu Gheorghe) şi până la vărsarea în Marea Neagră (Sulina -kmD 0.00; Mm 0+000);
c) Sfântu Gheorghe: De la ceatal Sfântu Gheorghe (km D 62.97; Mm 34+0000) - kmD109.00 braţ Sfântu Gheorghe la gura de vărsare a canalului Sfântul Gheorghe în Marea Neagră;
2 (2) Fac excepţie de la prezentele reguli ambarcaţiunile nemotorizate, propulsate cu rame sau vele. 

joi, 14 iunie 2012

S-a ridicat prohibiţia pescuitului !

    Administrația Rezervatiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D. - http://www.ddbra.ro) a anunțat că, în conformitate cu prevederile Ordinului privind prohibiția pescuitului emis în comun de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (40/27 februarie 2012) și Ministerul Mediului și Pădurilor (1016/14 martie 2010), publicat în Monitorul Oficial al României nr. 188/22.03.2011, perioada de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, s-a încheiat la 13 iunie inclusiv.

vineri, 20 aprilie 2012

Recomandam cazare in Dunavatu de Jos
PENSIUNEA PESTISORUL este situata in Dunavatu de Jos, punctul terminus al accesului auto dinspre Tulcea catre inima Deltei.
Atmosfera placuta, intima este creata atat de dotarile de cel mai bun gust cat si de personalul atent, gata sa anticipeze si cea mai mica dorinta a oaspetilor nostri.
Va invitam sa-i descoperiti farmecul aparte, caldura, linistea si speram sa deveniti clientii nostri fideli.

Pentru mai multe informatii vizitati pagina oficiala a pensiunii 
http://pestisorul.ro


sâmbătă, 24 martie 2012

Ordin nr. 40 din 27/02/2012 privind prohibiţia pescuitului în anul 2012


Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.085 din 14 februarie 2012 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi nr. 159.978 din 8 martie 2012 al Direcţiei biodiversităţii din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor,
    în temeiul:
- art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;
- art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;
- art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare;
- art. 7 pct. A lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului şi pădurilor emit următorul ordin:

Ordin nr. 1016 din 14/03/2012 privind prohibiţia pescuitului în anul 2012


Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.085 din 14 februarie 2012 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi nr. 159.978 din 8 martie 2012 al Direcţiei biodiversităţii din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor,
   
    în temeiul:
- art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;
- art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;
- art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare;
- art. 7 pct. A lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului şi pădurilor emit următorul ordin: