miercuri, 17 august 2011

ZONE de pescuit recreativ/sportiv din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

         Potrivit anexei 3 din Ordinul nr. 159 din 24/06/2011, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 511 din 19/07/2011 privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate,


  ZONE
de pescuit recreativ/sportiv din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" sunt urmatoarele


  1. Braţul Sfântu Gheorghe, pe ambele maluri, exclusiv zona cuprinsă între km 15-44 şi zonele de cruţare (zone rectificate), respectiv între km 16,5-20; 30-43; 50-58; 65-83 (cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor)
  2. Braţul Sulina, pe ambele maluri
 3. Dunărea Veche de pe braţul Sulina, pe ambele maluri, cu excepţia porţiunii dintre canalul Bogdaproste şi canalul Magearu (cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor)
   4. Braţul Chilia, pe malul drept, braţul Tătaru pe ambele maluri, braţele Babina şi Cernofca pe malul stâng (mal drept - zonă strict protejată)
   5. Canalele Eracle şi Lopatna şi lacurile Babina, Matiţa, Merheiul Mare şi Merheiul Mic
   6. Braţul Tulcea, pe ambele maluri
   7. Dunărea, pe malul drept, de la Ceatal Chilia până la Cotul Pisicii
   8. Canalul Crişan-Caraorman, pe ambele maluri, inclusiv bazinul Caraorman
  9. Canalul Caraorman, între canalul Crişan-Caraorman şi intrarea în lacul Puiu, şi canalul dintre lacurile Puiu şi Roşu, pe ambele maluri
   10. Lacurile Lumina, Roşu, Roşuleţ, Puiu şi Puiuleţ
   11. Canalele Cardon, Sfiştofca şi braţul Musura
  12. Canalul Tătaru, între vărsarea în braţul Sfântu Gheorghe şi intersecţia cu canalul de centură Sulina-Sfântu Gheorghe, pe ambele maluri
   13. Canalul Sulina-Sfântu Gheorghe, între canalul de centură al oraşului Sulina şi Braţul Sfântu Gheorghe
   14. Canalul de acces la Dunăre de la cherhanaua Murighiol, pe ambele maluri
   15. Canalele Uzlina, Perivolovca, lacurile Uzlina, Isac, Onofrei, Chiril, Gorgoştel şi Taranova
   16. Canalele Litcov, Dranov, Lipoveni, Dunăvăţ, Cocoş şi Mustaca, pe ambele maluri
   17. Dunăvăţ 3, Holbina 1 şi Holbina 2
   18. Canalul Mila 35, între braţul Tulcea şi braţul Chilia, pe ambele maluri
   19. Gârla Sireasa, pe ambele maluri
   20. Lacurile Bogdaproste, Trei Iezere, Legheanca, Căzănel şi Furtuna
   21. Lacul Razim, de-a lungul malului, pe o lăţime de 50 m de la mal, în porţiunea cuprinsă între gura canalului Dunavăţ şi capul Iancina
   22. Lacul Goloviţa, de-a lungul malului, pe o porţiune de 50 m de la mal, în porţiunea cuprinsă dintre canalul de acces la cherhanaua Jurilovca şi canalul de legătură între lacurile Ceamurlia şi Goloviţa
   23. Canalul Gura Portiţei, până la zona strict protejată, pe ambele maluri
   24. Canalul 2, între lacurile Razim şi Sinoie, pe malul vestic
   25. Lacul Istria, de-a lungul malului, pe o lăţime de 50 m de la mal, în porţiunea cuprinsă între gura de intrare în lacul Sinoie şi intersecţia cu şoseaua, pe malul estic
   26. Lacul Tuzla, de-a lungul malului, pe o lăţime de 50 m de la mal, în zona delimitată de 1 km de o parte şi de alta a gurii de vărsare a gârlei
   27. Lacurile Nuntaşi şi Istria, pe o lăţime de 50 m de la mal
   28. Lacurile Câşla, Somova, Parcheş, Telincea şi gârla Somova-Parcheş
   29. Canalul Enisala, pe ambele maluri
   30. Canalele Pardinel, Iacubova, Batac, Gotca, Ceamurlia şi Ocolitor Pardina
   31. Canalele Pardina şi Iacub, din amenajarea agricolă Pardina, pe ambele maluri  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu