marți, 10 ianuarie 2012

Conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv in 2012


Text extras din Ordin nr. 297 din 28/12/2011 publicat in Monitorul Oficial Partea I, nr. 10 din 05.01.2012


Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Ordin nr. 297 din 28/12/2011 
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv


Având în vedere:
   - consultările cu forurile de reprezentare ale asociaţiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel naţional din domeniul pescuitului recreativ/sportiv;
   - Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 10.132 din 15 decembrie 2011,

    în temeiul:
   - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

   - art. 7 lit. A.b) şi A.e) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;

   - art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

   - art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură;

   - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:


   Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

   1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Asociaţiile de pescari sportivi pot elibera permise de pescuit recreativ/sportiv numai după obţinerea autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv, pe baza listelor nominale depuse la ANPA şi a documentelor prevăzute la art. 5 alin. (3)."

   2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat, nominal, netransmisibil, tip card plastifiat, valabil în toate habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»."

   3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Până la emiterea noilor modele de permise, permisele de pescuit recreativ/sportiv eliberate în anul 2011 sunt valabile şi în anul 2012."

   4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 4. - Permisele de pescuit recreativ/sportiv se vizează anual, cu condiţia achitării anuale a taxei stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură. Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut în anexa nr. 1

    5. La articolul 5 alineatul (3), după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
    " - acordul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz."

   6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale
Valeriu Tabără

Bucureşti, 28 decembrie 2011.
Nr. 297.

ANEXA1
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 15/2011)
1 Modelul permisului este reprodus în facsimil.
PERMIS DE PESCUIT RECREATIV/SPORTIV
clip_image001
___________
* În conformitate cu prevederile art. 4 din Hotarârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare în pescuit si acvacultura, permisele de pescuit recreativ/sportiv se tiparesc pe culori în functie de valoarea lor.
5 comentarii:

 1. Nu e rau ( permisul nu este scump) dar nici bine, deoarece noile reglementari nu stipuleaza nimic nou pentru pescarii din Delta Dunarii care locuiesc in arealul rezervatiei. Oamenii astia nu pot trai cu 3 kg de peste/zi. Ca sa-si faca o pensiune ar avea nevoie de fonduri nerambursabile. Dar fondurile merg spre cei ce au deja cheag sau spre adevaratii braconieri.

  RăspundețiȘtergere
 2. Salut !
  Ce parere ai despre Art. I, punctul 3, unde e clar : pana vin noile formulare de permis, raman valabile cele ELIBERATE (nu emise si neeliberate !), in 2011. Neclar : Mai platim ceva pana atunci? Daca da, cat, unde, cum? Cotizam la ANPA, la trezorerie ? Poate ai ceva info mai sigure.
  Asta, vorbesc in numele celor care au doar acest permis si nu sunt inregimentati in asociatii.

  RăspundețiȘtergere
 3. Salut,
  nu am nici o info in acest sens dar daca voi afla ceva iti voi comunica.
  Din pct-ul meu de vedere, asa cum spune si art. 1 pct. 3, ...Până la emiterea noilor modele de permise, permisele de pescuit recreativ/sportiv eliberate în anul 2011 sunt valabile şi în anul 2012. Parerea mea este ca nu se ma plateste nimic. Dar problema trebuie analizata.

  o seara buna!

  RăspundețiȘtergere
 4. Pai vezi cum e in coada de..peste ? Raman ele valabile cartoanele, dar nu trebuie chitanta achitarii taxei anuale ?
  Astia (birocratii ministeriali), ori sunt semidocti in masa, ori asa au ordin sa bage lumea in ceata ! Juristi, ha ? Mai vorbim !

  RăspundețiȘtergere
 5. P.S. Revin, chiar acum am discutat la tel. cu inspectorul ANPA - Valcea si spune ca :
  - Permisele ANPA raman valabile si ca formular si ca plata (deci nu trebuie sa mai dam niciun ban), pana la aparitia noilor formulare, asta constituind, un fel de prelungire a duratei permisului actual.
  - Noile permise, vor fi din plastic (card), o valabilitate de 8 ani si vizele anuale vor fi sub forma unor timbre, colorate in functie de categoria la care e incadrat pescarul :) amator.
  -Treaba asta va fi cam de durata, deoarece abia se liciteaza productia de formulare, si oricum, va merge mai greu decat cu permisele de carton.
  - In rest, procedura va fi similara cu cea de pana acum, adica : Copie dupa act de identitate, cerere, chitanta de achitare a taxei anuale, la trezorerie si apoi eliberarea permisului, cam in cinci zile lucratoare.
  Deocamdata asta-i tot ce am aflat.
  O seara buna si tie !

  RăspundețiȘtergere